כרשנא

מאת: רענן

קוד: כרשנא

 

  1. אסתר א 13-14: ויאמר המלך [אחשורוש] לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין. והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשונה במלכות.

קבוצת-אב:   שבעת שרי פרס ומדי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שתר    אדמתא    תרשיש    מרס    מרסנא    ממוכן  


תוספות ותגובות