מרס

מאת: רענן

קוד: מרס

 

  1. אסתר א 13-14: ויאמר המלך [אחשורוש] לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין. והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשונה במלכות.

קבוצת-אב:   שבעת שרי פרס ומדי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כרשנא    שתר    אדמתא    תרשיש    מרסנא    ממוכן  


תוספות ותגובות