ממוכן

מאת: רענן

קוד: ממוכן

 

שם נוסף: מומכן

  1. אסתר א 13-14: ויאמר המלך [אחשורוש] לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין. והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשונה במלכות.
  2. אסתר א 16: ויאמר מומכן (קרי: ממוכן)...

קבוצת-אב:   שבעת שרי פרס ומדי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   כרשנא    שתר    אדמתא    תרשיש    מרס    מרסנא  


תוספות ותגובות