פינחס בן אלעזר

מאת: רענן

קוד: פינחס (בן אלעזר)

 

  1. שמות ו 25: ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם.

אב:   אלעזר  

אם:   בת פוטיאל  

ילדים:   אבישוע  


תוספות ותגובות