יואל בן שמואל

מאת: רענן

קוד: יואל (בן שמואל)

 

  1. שמ"א ח 2: ויהי שם בנו הבכור [של שמואל] יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע.
  2. דה"א ו 18-23: ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל. בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח. בן ציף (קרי: צוף) בן אלקנה בן מחת בן עמשי. בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה. בן תחת בן אסיר בן אביאסף בן קרח. בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל.

אב:   שמואל  

אחים מאב ואם:   אביה  

ילדים:   הימן  


תוספות ותגובות