שריה סופר

מאת: רענן

קוד: שריה (סופר)

 

שם נוסף: שוא, שיא

  1. שמ"ב ח 17: וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר.
  2. שמ"ב כ 25: ושיא (קרי: ושוא) ספר וצדוק ואביתר כהנים.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי דוד  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אחילוד    שמעי    רעי    אדרם    נחש  

שריה שייך גם כן לקבוצת:   סופרים  


תוספות ותגובות