רעי

מאת: רענן

קוד: רעי

 

  1. מל"א א 8: וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הכהן ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם אדניהו.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי דוד  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אחילוד    שמעי    אדרם    שריה    נחש  


תוספות ותגובות