אדרם

מאת: רענן

קוד: אדרם

 

שם נוסף: אדנירם

  1. שמ"ב כ 24: ואדרם על המס ויהושפט בן אחילוד המזכיר.
  2. מל"א ד 6: ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס.
  3. מל"א יב 18: וישלח המלך רחבעם את אדרם אשר על המס וירגמו כל ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם.

הערה: נראה שאדורם שר המס של דוד, אדונירם בן עבדא שר המס של שלמה ואדרם שר המס של רחבעם, הם אותו איש.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לפקידי דוד  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אחילוד    שמעי    רעי    שריה    נחש  

אדרם שייך גם כן לקבוצת:   עבדא  


תוספות ותגובות