צדוק כהן בימי דוד

מאת: רענן

קוד: צדוק (כהן בימי דוד)

 

  1. שמ"ב ח 17: וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר.
  2. דה"א ה 34: ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ.

אב:   אחיטוב  

ילדים:   אחימעץ    עזריהו  


תוספות ותגובות