עזריה בן צדוק

מאת: רענן

קוד: עזריהו (בן צדוק)

 

  1. מל"א ד 2: ואלה השרים אשר לו (שלמה) עזריהו בן צדוק הכהן.

הערה: יתכן שהוא עזריהו בן אחימעץ, נכדו של צדוק.

אב:   צדוק  

אחים מאב ואם:   אחימעץ  


תוספות ותגובות