אחימעץ בן צדוק

מאת: רענן

קוד: אחימעץ (בן צדוק)

 

  1. שמ"ב טו 27: ויאמר המלך אל צדוק הכהן הרואה אתה שבה העיר בשלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר שני בניכם אתכם.
  2. דה"א ה 34: ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ.

אב:   צדוק  

אחים מאב ואם:   עזריהו  

ילדים:   עזריה  


תוספות ותגובות