בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועיקש, כולם נכוחים למבין, וישרים למוצאי דעת

קוד: ביאור:משלי ח8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ח8: "בְּצֶדֶק כָּל אִמְרֵי פִי, אֵין בָּהֶם נִפְתָּל וְעִקֵּשׁ"

כשלומדים תורה נתקלים לפעמים בפסוקים הנראים תמוהים ומוזרים. פסוקים מסוג זה נועדו לעורר אותנו להפעיל את בינתנו, לחפש ולמצוא דעת ברמה גבוהה יותר. כך אומרת החכמה בספר משלי:

בצדק כל אמרי פי = כל הדברים שאני אומרת הם צודקים ונכונים, גם אם לפעמים נראה שיש בהם אי-צדק.

נפתל = מחובר בצורה עקומה;   עיקש = עקום וקשה;   אין בהם נפתל ועיקש = גם אם נראה שהדברים שלי מחברים בין עניינים שאין קשר ביניהם, או עקומים וקשים להבנה, אין זה כך.

הגר"א פירש שהפסוק "הוא נגד הגמרא, שפעמים אומר "חסורי מחסרא", ופעמים אומר "תני" כך. ולא תאמר, חס ושלום, שהוא דיבור זר, אלא הכל בצדק. כי פעמים אינם מתקבלים דברי אדם מחמת שני טעמים:

ועל זה אמר, שבתורה אינו כן, ואף שהוא שקיל וטרי:

משלי ח9: "כֻּלָּם נְכֹחִים לַמֵּבִין, וִישָׁרִים לְמֹצְאֵי דָעַת"

נכוחה = צדק גלוי וראוי;   בינה = הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות;   כולם נכוחים למבין = כל דבריי צודקים ונכונים, והדבר גלוי למי שמשתמש בבינתו.

מציאה = תוצאה לא בטוחה של חיפוש;   וישרים למוצאי דעת = כל דבריי ישרים, והדבר מתגלה למי שמחפש ומשתדל לדעת.

והגר"א פירש שהפסוק "הוא נגד מדרש, כגון ספרא וספרי ודומיהם, שהם תמוהים מחמת שני דברים:

ועל זה אמר:

מקורות ופירושים נוספים

הפירוש מסתמך על דברי הגר"א שהובאו למעלה, וכן על דברי הרב רונן חזיזה: "יש דברים בתורה הקדושה, שממבט ראשון אינם מובנים כלל, ולפעמים אף נראים מעוותים ומוטעים לחלוטין, אולם, כאשר מתעמקים בהם ומנסים להבינם - מגלים שהם ישרים ונכונים. וזה תלוי בגישה של האדם ששואל ולומד. אם האדם בא בגישה של "אנטי" - הרי שהכל ייראה לו הכי מוזר ולא נכון; אך, אם הוא בא בגישה חיובית - מייד זה ייראה לו הגיוני ויישמע לו הכי נכון בעולם" (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, כ"ב אב ה'תשס"ט).

הפסוקים שלנו מלמדים שהחכמה אומרת דברי צדק. פסוקים אחרים מלמדים את הכיוון ההפוך - כדי לעשות צדק יש להשתמש בחכמה.

הפסוקים שלנו נמצאים בפרק הפונה למנהיגים, ומלמדים שכדי להנהיג בחכמה אין צורך לפגוע בצדק

הושע יד10: "מִי חָכָם וְיָבֵן אֵלֶּה נָבוֹן וְיֵדָעֵם כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי ה' וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם" (פירוט).

ה' מתגלה מן הסערה - ערבוב קטגוריות    

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • מדרש תנחומא / פרשת כי תבוא: כך התורה אינה מזוהמת, שנאמר: בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש (משלי ח ח). ונמשלה התורה לשמן מה השמן מביא אורה לכל העולם, כך התורה אורה לעולם. ... (cache)
 • מאור החסידות - האות פא: בצדק כל אמרי פי" (משלי ח', ח') מפני שמקור חיים ג€“ פי צדיק, והוא גם יהגה חכמה וינוב חכמה, ולזה רומז איוב. באמרו "דבר כי חפצתי צדקך" (ל"ג, ל"ב). ... (cache)
 • "וכל סוג מאילו שנצטוינו בו, ניטע בדעתינו אהבתו, וכל סוג מהן שהוזהרנו עליו - ניטע בדעתינו ריחוקו, כמו שאמרה החכמה שהיא השכל: כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע. בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועקש, כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת" (האמונות והדעות ג א).
 • פרקטיש ג€“ אתר ההנגשה החרדי: החוויה היהודית ג€” עלון חווית השבוע: "בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועיקש" - יסוד החכמה: כל אמירותיי הן צדק ואין בהן דבר שהוא "נפתל"-מסולף "ועיקש"-שאינו מדויק. "כולם נכוחים למבין, וישרים למוצאי ... (cache)
 • "אשרי האיש. זה שאמר הכתוב בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש אין בהם לא קפדנות ולא עקמנות, מצינו שעקם הכתוב שתים שלש תיבות שלא להוציא דבר מגונה מפיר דכתיב מן הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה וגו' ומן הבהמה אשר איננה טהורה וגו'. אמר ר' יודן בר מנסיא אף כשבא לפתוח בסימני בהמה טמאה את הגמל כי לא מפריס פרסה אין כתיב כאן אלא כי מעלה גרה הוא, ואת החזיר כי לא מעלה גרה הוא אין כתיב כאן אלא כי מפריס פרסה, אמר דוד אף אני הקב"ה העיר עלי בקש ה' לו איש כלבבו, מה בוראי לא הוציא דבר מגונה מפיו אף דוד כך היה לו למימר ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים או (אשרי האיש) אשר [לא] הלך בעצת צדיקים. ולא אמר אלא אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים" (ילקוט שמעוני - תהילים)
 • "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר": ... ולא ישאר ערעור ולא ספק בדברי תורת ה' תמימה, ויהיה זה באופן לא יחלוק השכל על הדת ולא תטה תורה מהמושכל האמתי, כי ישרים דרכי ה' אין בהם נפתל ועקש.... (cache)
 • חובת האישה לגור עם הורי הבעל / ד"ר מיכאל ליטמן: ומעתה דקדוקיו דקו כחדא ונפל עלייהו גודא בתוך פח המוקש, ודברי רבינו ז"ל ישרים אין בהם נפתל ועקש. ואף אם עתה חזר וקיים סברא זו והוא ער וכתב ועוד בה שלישיה, ... (cache)
 • Harav Tsuriel - Parashat Shavua: כי כל דברי תורה אין בהם נפתל ועקש... למאן דדייק ותני אפשר ליישב דברי רז"ל"). המבוכה היא כיצד להבין מהו הקו המאפיין בכולן. הבה נביא את הרשימה: ... (cache)
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות דעות פרק ב הלכה ב - פ' מדות ודעות: ... עקנין ז"ל (תשובות הרמב"ם דפוס ליפסיא חלק ב' צד כ"ט): וקבל מוסר מורך, אל תתן את פיך לחטוא את בשרך, כי אמת יהגה חכי, אם תבקש אין בהם נפתל ועקש וכו' עיי"ש. ... (cache)
 • ספר ה"השגות" / רבי משה בן יצחק אלשקר: וכולם דברי אלוהים חיים אין בהם נפתל ועקש. ואתם שלימי הדעת ראו והתבוננו אם מי שיכתוב דברים כאלו יאמר עליו שהוא כופר בנסים. ... (cache)
 • שער הגמול / רבי משה בן נחמן: ואין טענותינו אלא על הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, אין בהם נפתל ועקש. ויראה מדברי הרב זכרונו לברכה, שלא הוקשה בעיניו דבר ברשע וטוב לו, כי הוא מחסד הבורא ... (cache)
 • אביעזר רביצקי - דת ומדינה במשנת ר' יצחק אברבנאל: סתירה והתנגשות: שיינה ובולוניה ומלכויות אחרות אין מלך בהן כי אם הנהגת המנהיגים הנבחרים מימים קצובים לימים קצובים, והמה המלכויות הישרות אין בהם נפתל ועקש.[15] ... (cache)
 • כיצד רואה התןלמוד הירושלמי, בקטע המצ"ב, את יחסי הבעל והאשה ג€“ האם...: בוחן לבות וכליות יודע כי דברים אלו אצלי כנתינתן מסיני, אין בהם נפתל ועקש, כפי מה שהשיגה ידי בראשונה ובאחרונה, נאום הצעיר. II. ר' שלמה דוראן, שו"ת תשב"ץ, ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- אמונת חכמים: ... עליו לתלות בחסרון ידיעתו מפאת קוצר המשיג ועומק המושג, ויאמין באמונה שלימה, שהם אמת ודבריהם אמת, אין בהם נפתל ועקש ח"ו. כי עומק שכלם ותוקף קדושתם, ... (cache)
 • שו"ת מעשה אי"ש: תשובה בינותי בסדר הטענות והברורים שכתב האדון ידיד נפשי ריש גלותא מחמד עיני יוסף אל קרואני יצ"ו ומו' עמנואל ועדות יוסף אלגרשי אין בהם נפתל ועקש.... (cache)
 • ארץ הצבי / מנחם מנדל איילבום: ... ובמכתבים אשר כתבו אלי, גם במכתבים גלויים העידו והגידו כי לא יפול אף דבר מכל דברי הספר הזה ארצה, כי אין בהם נפתל ועקש, כלם נכוחים וישרים כאלו נתנו מסיני. ... (cache)
 • לקראת החנוכה לקט אמרים: המלכיות הנבחרות אשר אין בהם נפתל ועקש לא ירים איש את ידו ואת רגלו על. כל דבר פשע, והמה כובשות ארצות בחכמה בתבונה ובדעת, וזה כולו ממה שיורה ... (cache)
 • אי סידור גט עקב תביעת נזיקין בגין סרבנות גט: בוחן כליות ולב יודע כי דברים אלו אצלי כנתינתן מסיני אין בהם נפתל ועקש "... והנה לפי דברי המהרי"ק ושאר הפוסקים הנ"ל, כאשר תביעתו צודקת כלפי האשה כאשר היא ... (cache)
 • Tradition Seforim Blog: Yitzhak - בין דין לדין: ... יש שם חסרון מלות או דברם הבלתי מיושרים לפי חוקי המליצה, עליך לתלות הדברים בחסרון הבנתך, לא בדברי אלקים חיים השלמים והתמימים אשר אין בהם נפתל ועקש.- ...
 • תודקהה רעשל א''עיז ו''חרהמה תמדקה: ל וחביריו כלם נכוחים למבין אין בהם נפתל ועקש אבל. דבריהם בתכלית ההעלם וכן כל דברי אותם. החכמים שזכרנו לעיל בשם. הרקאנטי שהיה נגלה עליהם אליהו הנביא ז ... (cache)

תגובות