הדלת תיסוב על צירה, ועצל על מיטתו

קוד: ביאור:משלי כו14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כו14: "הַדֶּלֶת תִּסּוֹב עַל צִירָהּ, וְעָצֵל עַל מִטָּתוֹ"

http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-26-14.gif

מה הקשר בין הדלת לבין העצל?

1. הדלת היא משל לעצל: "כמו שהדלת תסוב על צירה ואינה נפרדת ממנו, כן דבק העצל אל מטתו לרוב אהבו השינה, כי עצלה תפיל תרדמה" (רלב"ג, וכן מלבי"ם ו מצודות).

מטרת הפסוק היא להציג את העצל בצורה נלעגת כדי שהקוראים לא ירצו להיות כמוהו, "והזכיר ענין העצל לבלתי הדמות אליו" (אבן עזרא).

2. הדלת היא דלת בית המדרש, והפסוק מלמד, שגם כאשר הדלת פתוחה, העצל מתעצל להיכנס: "אמרו לו: '[רבך] בתוך הבית!' - השיב להן 'ואם הולך אני ומוצא את הדלת נעול, אני מחזר ובא?!'. אמרו לו 'פתוח הוא!', מנין? שנאמר" הַדֶּלֶת תִּסּוֹב עַל צִירָהּ וְעָצֵל עַל מִטָּתוֹ ". לסוף, שלא היה יודע מה להשיב, אומר להן 'או הדלת פתוח או נעול, מבקש אני לישן עוד מעט..." (דברים רבה ח ו). והרעיון דומה לפסוק הבא, משלי כו15: "טָמַן עָצֵל יָדוֹ בַּצַּלָּחַת, נִלְאָה לַהֲשִׁיבָהּ אֶל פִּיו" (פירוט).

3. הדלת היא דלת החדר, והפסוק מלמד, שגם כאשר הדלת נפתחת ונסגרת, ויש המולה בחוץ, העצל ממשיך לישון.

וייתכן שהפסוק רומז, שהעצלות נובעת מעצבות - מחוסר-תשוקה לחיים. גם כשהעצל כבר לא ישן (שהרי הדלת מסתובבת על צירה ויש רעש של אנשים הנכנסים ויוצאים), הוא עדיין מעדיף להסתגר במיטה - לא רוצה לצאת החוצה אל העולם הגדול: "העצלנות לפי שלמה מתחילה בתנועת ההתכנסות. בסירוב של האדם לפגוש מישהו שאינו הוא... העצלנות מתחילה מפחד. וההיגמלות ממנה היא ההתגברות על הפחד. היציאה החוצה" (התשובה לעצלנות (פרשת נצבים-וילך) | נמס אל אבותיי- פירוש על פרשת השבוע).

ראו:  פסוקים נוספים על העצל.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • אורחות צדיקים: אומרים לו: פתוח, שנאמר: "הדלת תסוב על צירה, ועצל על מיטתו" (שם כו, יד). לבסוף שלא היה יודע מה להשיב, אמר להם: אם הדלת פתוח או נעול, מבקש אני לישן מעט. שנאמר: "עד מתי עצל  ... (cache)
 • אבן עזרא: מן תרגום תרתין צירין והם הפותות וכן הפירוש הדלת תסוב על צירה בהסגרה ובהפתחה, וכן עצל יסוב על מטתו מצד אל צד ולא יקום לבקש מחייתו, על כן אחריו טמן. פרוש אחר: הדלת תסוב - (cache)
 • פרשיות ניצבים-וילך - "בפיך ובלבבך לעשותו": שנאמר: 'הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו'. לסוף, שלא היה יודע מה להשיב, אומר להן: או הדלת פתוח או נעול - מבקש אני לישן עוד מעט. מניין? שנאמר: 'עד מתי עצל תשכב' וגו'. (cache)
 • מדרש רבה - נצבים: אמרו לו פתוח הוא מנין שנאמר (שם) הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו. לסוף שלא היה יודע מה להשיב אומר להן או הדלת פתוח או נעול מבקש אני לישן עוד מעט מנין שנאמר (שם) עד מתי  ... (cache)
 • עצל עצלות: ... שנאמר אמר עצל ארי בחוץ, אמרו ליה בתוך הבית, השיב להן ואם הולך אני ומוצא את הדלת נעול אני מחזר ובא, אמרו לו פתוח הוא, מנין, שנאמר (שם) הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו. (cache)
 • משלי פרק ו: ... אמרו לו פתוח הוא מנין שנאמר ' הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו', לסוף שלא היה יודע מה להשיב אומר להן או הדלת פתוח או נעול מבקש אני לישן עוד מעט מנין שנאמר (שם) עד מתי עצל   ... (cache)
 • אגרת 4 - 1920, עמ' קע''ה | אגרות קודש | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם...: ו" הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו". ושכינתא קדישא רמיאת לעפרא תחות רגלהא דהדא שפחה דילה, דעברת ודשה על רישא ודרועה בתדירו, בחציפותא סגיאה כמנהגין דשפחות נכריות,   ... (cache)
 • מתורתה של קוצק: קצר וחריף כמו תער: 21 פברואר 2009 ... הדלת תסוב על צירה - ועצל על מיטתו". כוונת הפסוק ברורה, נכון? העצל מסוגל אפילו להמציא המצאות משונות כאלו, כמו – לדוגמא – שיש ארי מסתובב בין הרחובות. (cache)
 • תרי"ג: (ב) יתגבר על יצרו ויקום בזריזות, ואסור לשכב כך במטתו כמתעצל, ועל זה נאמר עד מתי עצל תשכב, ונאמר הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו. וידמה בדעתו אילו היה עליו עבודת מלך בשר   ... (cache)
 • ספר מגיד מישרים: ... ובמשניותי תמיד ולא כאשר עשית בזאת הלילה שאף ע"פ שקדשת עצמך במאכלך ובמשתייך מ "מ ישנת שנת עצל כי הדלת תסוב על צירה והעצל על מטתו ולא קמת לקראות המשניות כמנהגך  ... (cache)
 • ספר מגיד מישרים: ... ובמשניותי תמיד ולא כאשר עשית בזאת הלילה שאף ע"פ שקדשת עצמך במאכלך ובמשתייך מ "מ ישנת שנת עצל כי הדלת תסוב על צירה והעצל על מטתו ולא קמת לקראות המשניות כמנהגך  ... (cache)
 • משלי - ללא ניקוד: ... שונה באולתו: {יב} ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו: {יג} אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות: {יד} הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו: {טו} טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל  ... (cache)
 • קהלת. שלמה המלך: כו,יד הדלת, תסוב על-צירה; ועצל, על-מטתו. כו,טו טמן עצל ידו, בצלחת; נלאה, להשיבה אל-פיו. כו,טז חכם עצל בעיניו-- משבעה, משיבי טעם. כו,יז מחזיק באזני-כלב-- עבר מתעבר, על-ריב  ... (cache)
 • more "הדלת תסוב על צירה ":
 • אבות דרבי נתן - פרק אחד ועשרים: שנאמר: (משלי כו) "הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו ". יין של צהרים כיצד? מלמד שלא יתכוון אדם לשתות יין בצהרים. שכל זמן שאדם שותה יין בצהרים, נמצא בטל מכל התורה כולה. (cache)
 • more "צירה ועצל על מטתו ":

תגובות