לא לאכול לחם עצלות

קוד: ביאור:משלי לא27 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי לא27: "צוֹפִיָּה הֲלִיכוֹת בֵּיתָהּ, וְלֶחֶם עַצְלוּת לֹא תֹאכֵל"

היא צופיה (מפקחת) בתמידות על כל ההליכות והמאורעות הקורים בביתה, ולכן היא אוכלת את לחמה (סעודתה) בזריזות ולא בעצלות.

דקויות

מה זה לחם עצלות? ולמה אשת חיל לא רוצה לאכול אותו? כמה פירושים:

1. אוכל שלא הושג בעבודה ובחריצות (אלא, למשל, התקבל במתנה, או כקיצבת הבטחת הכנסה): "וכל לחם שיגיע לידה, שלא עמלה בו ולא השגיחה עליו, לא יטעם לחכה ולא תאכל ממנו" (רמ"ד ואלי פירוש ראשון). גם בספר תהלים האידיאל הוא לאכול לחם שהושג ביגיעה, תהלים קכח2: "יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל, אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ" (פירוט).

2. אכילה שלא קדמה לה פעילות גופנית, כדברי הרמב"ם: "לא יאכל אדם עד שילך קודם אכילה עד שיתחיל גופו לחום, או יעשה מלאכתו, או יתיגע ביגע אחר;   כללו של דבר, יענה גופו וייגע כל יום בבקר עד שיתחיל גופו לחום, וישקוט מעט עד שתתישב נפשו, ואוכל( רמב"ם, הלכות דעות ד ב).

3. אכילה איטית מאד הנמשכת זמן רב: "לא תשהה באכילתה להתעכב בה זמן הרבה כדרך העצל, אלא תמהר בה וחוזרת למלאכתה" (מצודות).

4. ועל-דרך הסוד, אשת חיל היא משל לשכינה, שהיא "אוכלת" ונהנית מהמצוות שבני האדם מקיימים בזריזות ובאהבה, אולם אינה נהנית מהמצוות שבני האדם מקיימים בעצלות ורפיון (ע"פ רמ"ד ואלי פירוש שני).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • שירה חדשה - כמוני: 29 אפריל 2013 ... שירה היא אישה חרדית נאה ודעתנית, אם לארבעה ילדים, אישה עובדת, צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. מזה כמה שנים ראתה שירה את הפרסום של שיטתי ... (cache)
 • מילים לשיר אשת חיל - עממי - שירונט: צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל: קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה: רבות בנות עשו חיל ואת עלית על-כלנה: שקר החן והבל היפי אשה יראת-ה' היא תתהלל: תנו-לה מפרי ידיה ... (cache)
 • Tab4U.com - אקורדים לשיר אשת חיל - אהוד בנאי: סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני עז-והדר לבושה ותשחק ליום אחרון פיה פתחה בחכמה ותורת- חסד על לשונה צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה (cache)
 • מהחל חרמש בקמה: על חינוך אינטגרטיבי - סיפורה של מדרשיית "קמה" בירוחם...: צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל..." (משלי, לא, כו). ארבעה מפתחות ברכה לבנות קמה: בית, לחם, חסד וחוכמה. יושבת בשלום בתוך עמה. בסוד שיבולים החוברות לאלומה. (cache)
 • מנוחה:... וגיד הנשה וקוצר הפסיעות ומחלת הפיל, והרבה מן המחלות כי עם הבטלה, ואפילו מי שאינו זקוק אין ראוי לו להתעצל ולהתבטל כמו שאמר " צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל". (cache)
 • עבודה פעולה: צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל... תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה. (שם לא יג והלאה). מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל, והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון. (cache)
 • parshat: 'צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל'. 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. חנה מן. "ועשו" - גדולה מלאכה שאף הקב"ה לא השרה שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה, שנאמר: "ועשו לי מקדש ... (cache)
 • השמן והרזה מדריך עוקף קלוריות - TheMarker Cafe: שירה היא אישה חרדית נאה ודעתנית, אם לארבעה ילדים, אישה עובדת, צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. מזה כמה שנים ראתה שירה את הפרסום של שיטתי בעיתון החרדי בליווי  ... (cache)
 • פיה פתחה - איצי ספינר באתר חסידיסק: ''פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה בעלה וילהללה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי אישה ... (cache)
 • מרכז נופך - המרכז ללימוד חכמת הקבלה | פייסבוק: צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל. תנו לה מפרי ידיה, ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - דריש סמוכין;: גם בתקבולת ניגודית יש והסיפה משלימה או מפרשת את הרישא, כגון בפסוק " צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. [משלי לא 27]. אורי אלטר קרא להקבלות אלו בשם "תקבולת ... (cache)
 • שירון לטיש או לסעודה שלישית - מרכז הדרכה מקוון: פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה רבות בנות עשו חיל - ואת עלית על כולנה. "כשהנשמה מאירה גם שמיים ... (cache)
 • אבא שלי - ברוך ארביב: צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל' (משלי לא') הימנון תהילה זה לאשת החיל הולם אותך סוניה. 'ביתו זו אישתו' היא ההשקפה המסורתית של עם ישראל על חיי המשפחה. (cache)
 • יום השבת: צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל: קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה: רבות בנות עשו חיל, ואת עלית עת כולנה: שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל: תנו לה מפרי ידיה, ... (cache)
 • אשת חיל מי ימצא... ויהללו בשערים מעשיה: 20 נובמבר 2004 ... צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל. (cache)
 • בת מצווה במגזר הדתי לאומי:... בשבתו עם זקני ארץ / סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני / עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון / פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה / צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל ... (cache)
 • (עד עולם - אתר הנצחה לחנה ג'והן מרדי (1942-2007: צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה' היא תתהלל. תנו לה מפרי ידיה, ... (cache)
 • בין ספרד לאשכנז - מאת ד"ר צבי קרן: 24 ינואר 2013 ... אמי יצאה מוקדם מאד לעבוד וניהלה בהשקט ובבטחה את ביתה, כדברי המשורר: פיה פתחה בחכמה - ותורת חסד על-לשונה. צופיה הליכות ביתה - ולחם עצלות לא תאכל. (cache)
 • נשות חיל במרוקו – אליעזר בשן | מורשת יהדות מרוקו: 24 מאי 2012 ... עוז הדר לבשה במלאכתה, מתניה חגרה בת יכיל, צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל, בעלת דת ושכל דעת נקיה וברה. המשפט האחרון מיוחד בציינו שהאישה ... (cache)
 • התקדים של בנות צלפחד: 12 יולי 2004 ... עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה, צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל, קם פרלמן ויאשרה ויובל רבינוביץ ויהללה. (cache)
 • שורשים ישראל ולאה יורב: צופיה הליכות ביתה ולחם -עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה - בעלה ויהללה"… והפסוקים - כאילו עליך נכתבו. מזל-טוב לכם, הורינו. שתזכו לחיים טובים ומאושרים עד מאה ועשרים, ואנו ... (cache)
 • ידיעון 2803 פר' השבוע וישב > Beerot Yitzchak > בארות יצחק - ידיעון: צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל... רבות בנות עשו חייל ואת עלית על כלנה. שקר החן והבל היופי...' ואת יפה היית. עוז הרוח שלך היה גדול. התמודדת עם מעברים קשים ועם תנאי ... (cache)
 • Eishet Chayil w/ MNEMONIC HEBREW SUBS - YouTube: Jan 13, 2014 ... A Woman of Valor, ~e$et Cayil in Hebrew, is a hymn which is customarily recited on Friday evenings. It is one of the thirteen alphabetical ... (cache)
 • תוכן גולשים: עם ישראל: צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל: (משלי לא-כז) * צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל: (ישעי' יב-ו) צ - מ - * צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים: (תהלים ח-ט) צ - נ - (cache)
 • ישראל נגלית לעין | קרית שמונה | אלקריף שלמה ומרים: מראיינת תמי גיזונטרמן 05.09.2012שלמה אלקריף נולד בעיר מקנס שבמרוקו בתאריך 12.10. 1947 והוא בנם של מרדכי ורחל לבית אלקסלסי. רחל נולדה בשנת 1928 בעי… קרית שמונה (cache)
 • מעמד האישה ביהדות VS מעמד האישה באיסלאם: צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל. (cache)
 • more "צופיה הליכות ביתה ולחם ":
 • eshethayil perush: אין היא נהנית מדבר שלא עמלה עליו - ולחם עצלות לא תאכל.הבנים מכבדים אותה - קמו בניה. ומשבחים אותה - ויאשרוה. וגם בעלה יהללה. ומה אומרים בעלה ובניה? - בעלה ויהללה. (cache)
 • מילים לשיר אשת חיל - יקיר ונה - שירונט: לחן: יקיר ונה “.. פיה, פתחה בחכמה; ותורת חסד, על-לשונה. צופיה, הליכות ביתה ולחם עצלות, לא תאכל..“ “.. אשת חיל, מי ימצא; ורחק מפנינים מכרה. בטח בה, לב בעלה; ושלל, לא יחסר ... (cache)
 • "אשת-חיל": ופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל.צ מו בניה ויאשרוה, בעלה - ויהללה:ק בות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה.ר קר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל.ש נו לה מפרי ידיה, ... (cache)
 • אשת חיל גבר חיל - namaste.co.il - נמסטה - פורומים - פורומים מקצועיים - גבר...: צופיה הילכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על-כלנה. שקר החן והבל היפי אשה יראת-יהוה היא תתהלל. תנו-לה מפרי ידיה ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - תולדות רבי נתן מברסלב זצוק"ל מוהרנת– פרק שני: רבינו חזר גם מספר פעמים על התיבות " ולחם עצלות לא תאכל ". ושוב חש מוהרנ"ת שרבינו מכוין בזה לעודדו ולחזקו שלא יפול לעצלות וכבדות, ויעמוד על עמדו גם אם יעבור עליו מה. (cache)
 • Piha Patcha: Rabos banos asu chayil vi-as alis al kulana. פיה פתחה בחכמה ותורת-חסד על-לשונה צופיה הילכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה רבות בנות עשו חיל  ... (cache)
 • Kitzur Shulchan Aruch - קיצור שולחן ערוך - שְמִירַת הַגוּף עַל פִּי הַטֶּבַע: ונאמר, ולחם עצלות לא תאכל. ויתיר חגורתו קדם אכילה, - וסימנא, ואקחה פת -לחם, אקחה ראשי תבות למפרע, התר חגורה קדם אכילה. פת-לחם ראשי תבות, פן תבא לידי חלי מעים ובשעת ... (cache)
 • ‫אופיר נגר אשת חיל -סינגל הבכורה Ofir Nagar Eshet Chayil New song...: 18 יוני 2013 ... ולחם עצלות לא תאכל קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל תנו לה מפרי ידיה (cache)
 • גלגל - אמנות הריפוי: תזונה בריאה: אמנם על האדם הוטלה המשימה לשמור על מה שברא האדם ולשמור לא לקלקל, אך עדיין "כי האדם לעמל יולד" (איוב ה, ז) “ ולחם עצלות לא תאכל" (משלי לא, כז). גם כדי להיות בריאים יש ... (cache)
 • מסלולי הכשרה לתעסוקה ייחודי לנשים חרדיות "- צופיה " תכנית: הנחת יסוד נוספת היא שהשתלבות הנשים בעבודה תגרור אחריה תרומה כלכלית למשק. המדינה. ותצמצם את רמת תשלומי העברה למגזר. *. צ". ופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל. ". (cache)
 • האושר שבנשואין - לאשה: וכן אל תבקשי ממנו הרבה דברים, וכן לא דברים פעוטים שאת יכולה לעשות, שהוא מרגיש כנער שליח תביא לי את זה וכו', ולחם עצלות לא תאכל, וכן אם יסרב כבר הפרדת בין הדבקים, וכמו ... (cache)
 • אהובות ושנואות - עליזה שנהר: צופייה הליכות ביתה \ ולחם עצלות לא תאכל ". וכי יכול גבר לשאוף לאשה מושלמת מזו? בעלה בוטח בה בלב שלם, כי הוא יודע, שאיתה לא יידע מחסור. האשה החרוצה, הטרודה במלאכה, ... (cache)
 • more "ולחם עצלות לא תאכל ":

תגובות