ראשי > תנ''ך > מלכים א >


מלכים א ד

1 ויהי המלך שלמה מלך על-כל-ישראל. 2 ואלה השרים אשר-לו עזריהו בן-צדוק הכהן. 3 אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן-אחילוד המזכיר. 4 ובניהו בן-יהוידע על-הצבא וצדוק ואביתר כהנים. 5 ועזריהו בן-נתן על-הנצבים וזבוד בן-נתן כהן רעה המלך. 6 ואחישר על-הבית ואדנירם בן-עבדא על-המס. 7 ולשלמה שנים-עשר נצבים על-כל-ישראל וכלכלו את-המלך ואת-ביתו חדש בשנה יהיה על-אחד לכלכל. 8 ואלה שמותם בן-חור בהר אפרים. 9 בן-דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן. 10 בן-חסד בארבות לו שכה וכל-ארץ חפר. 11 בן-אבינדב כל-נפת דאר טפת בת-שלמה היתה לו לאשה. 12 בענא בן-אחילוד תענך ומגדו וכל-בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם. 13 בן-גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן-מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת. 14 אחינדב בן-עדא מחנימה. 15 אחימעץ בנפתלי גם-הוא לקח את-בשמת בת-שלמה לאשה. 16 בענא בן-חושי באשר ובעלות. 17 יהושפט בן-פרוח ביששכר. 18 שמעי בן-אלא בבנימן. 19 גבר בן-ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ. 20 יהודה וישראל רבים כחול אשר-על-הים לרב אכלים ושתים ושמחים.

ראשי > תנ''ך > מלכים א >


תוספות ותגובות