ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו נח

1 קרא בגרון אל-תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. 2 ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר-צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב ישאלוני משפטי-צדק קרבת אלהים יחפצון. 3 למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע הן ביום צמכם תמצאו-חפץ וכל-עצביכם תנגשו. 4 הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרף רשע לא-תצומו כיום להשמיע במרום קולכם. 5 הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכף כאגמן ראשו ושק ואפר יציע הלזה תקרא-צום ויום רצון ליהוה. 6 הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלח רצוצים חפשים וכל-מוטה תנתקו. 7 הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי-תראה ערם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם. 8 אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יהוה יאספך. 9 אז תקרא ויהוה יענה תשוע ויאמר הנני אם-תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר-און. 10 ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים. 11 ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא-יכזבו מימיו. 12 ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור-ודור תקומם וקרא לך גדר פרץ משבב נתיבות לשבת. 13 אם-תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש יהוה מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר. 14 אז תתענג על-יהוה והרכבתיך על-במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יהוה דבר.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות