ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו סב

1 למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד-יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער. 2 וראו גוים צדקך וכל-מלכים כבודך וקרא לך שם חדש אשר פי יהוה יקבנו. 3 והיית עטרת תפארת ביד-יהוה וצנוף מלוכה בכף-אלהיך. 4 לא-יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא-יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי-בה ולארצך בעולה כי-חפץ יהוה בך וארצך תבעל. 5 כי-יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על-כלה ישיש עליך אלהיך. 6 על-חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל-היום וכל-הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את-יהוה אל-דמי לכם. 7 ואל-תתנו דמי לו עד-יכונן ועד-ישים את-ירושלם תהלה בארץ. 8 נשבע יהוה בימינו ובזרוע עזו אם-אתן את-דגנך עוד מאכל לאיביך ואם-ישתו בני-נכר תירושך אשר יגעת בו. 9 כי מאספיו יאכלהו והללו את-יהוה ומקבציו ישתהו בחצרות קדשי.

10 עברו עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה סקלו מאבן הרימו נס על-העמים. 11 הנה יהוה השמיע אל-קצה הארץ אמרו לבת-ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו. 12 וקראו להם עם-הקדש גאולי יהוה ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות