ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים נה

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד.
2 האזינה אלהים תפלתי ואל-תתעלם מתחנתי.
3 הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה.
4 מקול אויב מפני עקת רשע כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני.
5 לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי.
6 יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות.
7 ואמר מי-יתן-לי אבר כיונה אעופה ואשכנה.
8 הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה.
9 אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער.
10 בלע אדני פלג לשונם כי-ראיתי חמס וריב בעיר.
11 יומם ולילה יסובבה על-חומתיה ואון ועמל בקרבה.
12 הוות בקרבה ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה.
13 כי לא-אויב יחרפני ואשא לא-משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו.
14 ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי.
15 אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש.
16 ישימות עלימו ירדו שאול חיים כי-רעות במגורם בקרבם.
17 אני אל-אלהים אקרא ויהוה יושיעני.
18 ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי.
19 פדה בשלום נפשי מקרב-לי כי-ברבים היו עמדי.
20 ישמע אל ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים.
21 שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו.
22 חלקו מחמאת פיו וקרב-לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות.
23 השלך על-יהוה יהבך והוא יכלכלך לא-יתן לעולם מוט לצדיק.
24 ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא-יחצו ימיהם ואני אבטח-בך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות