ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים פ

1 למנצח אל-ששנים עדות לאסף מזמור.
2 רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה.
3 לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את-גבורתך ולכה לישעתה לנו.
4 אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה.
5 יהוה אלהים צבאות עד-מתי עשנת בתפלת עמך.
6 האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש.
7 תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו-למו.
8 אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה.
9 גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה.
10 פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ.
11 כסו הרים צלה וענפיה ארזי-אל.
12 תשלח קצירה עד-ים ואל-נהר יונקותיה.
13 למה פרצת גדריה וארוה כל-עברי דרך.
14 יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה.
15 אלהים צבאות שוב-נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת.
16 וכנה אשר-נטעה ימינך ועל-בן אמצתה לך.
17 שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו.
18 תהי-ידך על-איש ימינך על-בן-אדם אמצת לך.
19 ולא-נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא.
20 יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות