ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קי

1 לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך.
2 מטה-עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך.
3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך.
4 נשבע יהוה ולא ינחם אתה-כהן לעולם על-דברתי מלכי-צדק.
5 אדני על-ימינך מחץ ביום-אפו מלכים.
6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על-ארץ רבה.
7 מנחל בדרך ישתה על-כן ירים ראש.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות