ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב לא

1 ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על-בתולה.
2 ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים.
3 הלא-איד לעול ונכר לפעלי און.
4 הלא-הוא יראה דרכי וכל-צעדי יספור.
5 אם-הלכתי עם-שוא ותחש על-מרמה רגלי.
6 ישקלני במאזני-צדק וידע אלוה תמתי.
7 אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום.
8 אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו.
9 אם-נפתה לבי על-אשה ועל-פתח רעי ארבתי.
10 תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין.
11 כי-הוא זמה והיא עון פלילים.
12 כי אש היא עד-אבדון תאכל ובכל-תבואתי תשרש.
13 אם-אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי.
14 ומה אעשה כי-יקום אל וכי-יפקד מה אשיבנו.
15 הלא-בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד.
16 אם-אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה.
17 ואכל פתי לבדי ולא-אכל יתום ממנה.
18 כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה.
19 אם-אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון.
20 אם-לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם.
21 אם-הניפותי על-יתום ידי כי-אראה בשער עזרתי.
22 כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר.
23 כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל.
24 אם-שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי.
25 אם-אשמח כי-רב חילי וכי-כביר מצאה ידי.
26 אם-אראה אור כי יהל וירח יקר הלך.
27 ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי.
28 גם-הוא עון פלילי כי-כחשתי לאל ממעל.
29 אם-אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי-מצאו רע.
30 ולא-נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו.
31 אם-לא אמרו מתי אהלי מי-יתן מבשרו לא נשבע.
32 בחוץ לא-ילין גר דלתי לארח אפתח.
33 אם-כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני.
34 כי אערוץ המון רבה ובוז-משפחות יחתני ואדם לא-אצא פתח.
35 מי יתן-לי שמע לי הן-תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי.
36 אם-לא על-שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי.
37 מספר צעדי אגידנו כמו-נגיד אקרבנו.
38 אם-עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון.
39 אם-כחה אכלתי בלי-כסף ונפש בעליה הפחתי.
40 תחת חטה יצא חוח ותחת-שערה באשה תמו דברי איוב.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות