ראשי > תנ''ך > קהלת >


קהלת י

1 זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט. 2 לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. 3 וגם-בדרך כשהסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא. 4 אם-רוח המושל תעלה עליך מקומך אל-תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים. 5 יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט. 6 נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו. 7 ראיתי עבדים על-סוסים ושרים הלכים כעבדים על-הארץ. 8 חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש. 9 מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם. 10 אם-קהה הברזל והוא לא-פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה. 11 אם-ישך הנחש בלוא-לחש ואין יתרון לבעל הלשון. 12 דברי פי-חכם חן ושפתות כסיל תבלענו. 13 תחלת דברי-פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה. 14 והסכל ירבה דברים לא-ידע האדם מה-שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו. 15 עמל הכסילים תיגענו אשר לא-ידע ללכת אל-עיר. 16 אי-לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו. 17 אשריך ארץ שמלכך בן-חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי. 18 בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית. 19 לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את-הכל. 20 גם במדעך מלך אל-תקלל ובחדרי משכבך אל-תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את-הקול ובעל הכנפים יגיד דבר.

ראשי > תנ''ך > קהלת >


תוספות ותגובות