מאמרים שמסבירים את התוכן הפשוט של פרשה

קוד: תוכן פרשה בתנ"ך

סוג: אוסף_סגנון

מאת:

אל:

  • ניתן למצוא פירושים נוספים לפסוקים דרך מדור הספרים והפרקים
  • בראשית כא22: אבימלך ואברהם על אודות הבאר / רוזנפלד יקותיאל -> danykuty @ 013.net  בראשית כז42: ה"אופי" של ה' בשמות לב-לג / דוד אקסלרוד  בראשית לז35: ה"אופי" של ה' בשמות לב-לג / דוד אקסלרוד  שמות טו23: מה קרה במרה / טל (tal_03 @ walla.co.il) -> עבודה בתורה  שופטים יז01: פרשת פסל מיכה / ברוריה בן-דוד (וייס) -> www.mycreation.co.il  מלכים ב ב01: אלישע מפתיע  מלכים ב יב00: יואש מלך יהודה - עלייתו ונפילתו / איילה פרידמן -> סמינריון ס"ב  מלכים ב כב00: מציאת ספר התורה בימי יאשיהו - דעת / יהודה קיל -> הגיונות במקרא ובחינוך, משרד החינוך, תשנ"ח (קישור חיצוני)  ישעיהו א24: ה"אופי" של ה' בשמות לב-לג / דוד אקסלרוד  ישעיהו ז11: הסימן של ישעיהו / אראל  ישעיהו ז12: הסימן של ישעיהו / אראל  ישעיהו יא00: על חזון המלך המשיח ותקופתו / יהודה קיל -> מעיינות יום העצמאות ז', המחלקה לתרבות תורנית בגולה (קישור חיצוני)  ישעיהו כד01: הרעש בימי עוזיהו בישעיהו כד / הרב ד"ר מוריץ ראמר (עברית: דוד ויסקוט)  ישעיהו מח17: אין שלום אמר ה' לרשעים - קריאה לצאת מהגלות במהירות / רמי ניר  ירמיהו ח08: עם מי התורה? / אראל  ירמיהו ח09: עם מי התורה? / אראל  ירמיהו ח10: עם מי התורה? / אראל  ירמיהו ח11: עם מי התורה? / אראל  ירמיהו ח12: עם מי התורה? / אראל  ירמיהו יא00: קשר וברית בדברי ירמיהו / ע"פ דעת מקרא  יחזקאל לט22: ורחמתי כל-בית ישראל - נבואת יחזקאל על התקופה שאחרי מלחמת גוג ומגוג / רמי ניר  עמוס א00: על שלשה פשעי...ועל ארבעה לא אשיבנו / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  עמוס ב00: על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  עמוס ד00: ולא שבתם עדי, נאום ה' / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  עמוס ה00: דרשו את ה' וחיו / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  עמוס ה04: כי הגלגל גלה יגלה - עמוס מוכיח את בני ישראל על כך שהם בוטחים בקדושתם של המקומות / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  עמוס ו00: השוכבים על מיטות שן וסרוחים על ערשותם / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  עמוס ז00: כה הראני ה' אלוקים / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  עמוס ח00: פרק של חזרות והשלמות / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  מיכה א00: חורבן שומרון וירושלים / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  מיכה ב00: ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  מיכה ג00: נבואות לראשי העם / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  מיכה ו01: הגיד לך אדם מה טוב / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  מיכה ו09: אשר עשיריה מלאו חמס, ויושביה דברו שקר / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  מיכה ז01: אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  מיכה ז08: ציון נפלה, אך היא תקום / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  חבקוק א00: כי הנני מקים את הכשדים, הגוי המר והנמהר / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  חבקוק ב00: כתוב חזון ובאר על הלוחות / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  חבקוק ג00: "תפילה לחבקוק הנביא" / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  חגי ב20: מלך יהודה יעלה בדרגה / הרב אליהו מאלי  זכריה א00: ראיתי הלילה, והנה איש רוכב על סוס אדום / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  זכריה א01: לא תמיד יהיו נביאים / אראל ע"פ מלבי"ם -> מכתב  זכריה ב10: זכריה קורא לעם ישראל לעזוב את הגלות / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  זכריה ג00: זכריה רואה את יהושע בן יהוצדק עומד למשפט / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  זכריה ז00: שבתי אל ציון שכנתי בתוך וירושלים / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  זכריה ט00: כי לה' עין אדם וכל שבטי ישראל / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  זכריה יב00: הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  זכריה יד00: הגויים שיישארו לאחר מלחמת סוף העולם / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים א00: כי יודע ה' דרך צדיקים / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים ב00: ה' אמר אלי: בני אתה, אני היום ילדתיך / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים ג00: ה' מה רבו צרי, רבים קמים עלי / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים ה00: ה' בקר תשמע קולי, בקר אערוך לך ואצפה / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים ו00: חנני ה', כי אומלל אני / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים ז00: שפטני ה' כצדקי וכתומי עלי / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים ח00: גדלות הבורא, האדם והטבע / הרב פרופ' ישראל אברהמס -> מחניים ק"ט (קישור חיצוני)  תהלים טז00: ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים י00: שבור זרוע רשע / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים יא00: בך ה' חסיתי / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים יב00: שוא ידברו איש את רעהו / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים יג00: פן יאמר אויבי: יכולתיו / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים יד00: אין עושה טוב, אין גם אחד / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים כא00: כי המלך בוטח בה', ובחסד עליון בל ימוט / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים כב00: אלי אלי למה עזבתני? / יהושע רוזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים כז00: האדם הבודד מול האלוקים / יהודה איזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  תהלים כז00: הורני ה' דרכך / אברהם ישראל שריר -> עיצומו של יום (קישור חיצוני)  תהלים כז01: הורני ה' דרכך / אברהם ישראל שריר -> עיצומו של יום (קישור חיצוני)  תהלים כז07: הורני ה' דרכך / אברהם ישראל שריר -> עיצומו של יום (קישור חיצוני)  תהלים כז13: הורני ה' דרכך / אברהם ישראל שריר -> עיצומו של יום (קישור חיצוני)  תהלים לד12: דיבורי יראת ה' / חסידות ברסלב ביבנאל -> קונטרס "יראת השם"  תהלים לד13: דיבורי יראת ה' / חסידות ברסלב ביבנאל -> קונטרס "יראת השם"  תהלים צב00: מה הקשר בין "מזמור שיר" לבין "יום השבת"? / אראל  משלי ז14: פיתויי האישה הסוררת / אראל -> סגלות משלי  משלי כג01: הקירבה לשלטון היא רק אשליה / אראל -> סגלות משלי  משלי כז23: המלצות למשקיעים באפיק הזואולוגי / אראל -> סגלות משלי  משלי ל21: שינויים פתאומיים מזעזעים את הארץ / אראל -> סגלות משלי  דברי הימים ב כד00: יואש מלך יהודה - עלייתו ונפילתו / איילה פרידמן -> סמינריון ס"ב  דברי הימים ב לד00: מציאת ספר התורה בימי יאשיהו - דעת / יהודה קיל -> הגיונות במקרא ובחינוך, משרד החינוך, תשנ"ח (קישור חיצוני) 

    תוספות ותגובות