אוריה כהן

מאת: רענן

קוד: אוריה (כהן)

 

  1. מל"ב טז 10: וילך המלך אחז לקראת תגלת פלאסר מלך אשור דומשק וירא את המזבח אשר בדמשק וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח ואת תבניתו לכל מעשהו.
  2. ישעיה ח 2: ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו.

הערה: יתכן שהוא אמריה בשושלת פינחס (דה"א ה 37).

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של אהרן  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   צפניהו    אמר    מעשיה    שלם    בוזי  


תוספות ותגובות