שלם אבי חנמאל

מאת: רענן

קוד: שלם (אבי חנמאל)

 

  1. ירמיה לב 7: הנה חנמאל בן שלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאלה לקנות.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של אהרן  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אוריה    צפניהו    אמר    מעשיה    בוזי  

ילדים:   חנמאל  


תוספות ותגובות