אמר

מאת: רענן

קוד: אמר

 

  1. ירמיה כ 1: וישמע פשחור בן אמר הכהן והוא פקיד נגיד בבית ה' את ירמיהו נבא את הדברים האלה.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של אהרן  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אוריה    צפניהו    מעשיה    שלם    בוזי  

ילדים:   פשחור  


תוספות ותגובות