יהושע בן יהוצדק

מאת: רענן

קוד: יהושע (בן יהוצדק)

 

שם נוסף: ישוע

  1. חגי א 1: בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר ה' ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר.
  2. עזרא ג2: ויקם ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים, וזרבבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו, את מזבח אלהי ישראל--להעלות עליו, עלות, ככתוב, בתורת משה איש האלהים.

אב:   יהוצדק  

ילדים:   יויקים  


תוספות ותגובות