יהוצדק

מאת: רענן

קוד: יהוצדק

 

שם נוסף: יוצדק

  1. דה"א ה 40: ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק.
  2. עזרא ג8: ובשנה השנית, לבואם אל בית האלהים לירושלם, בחדש, השני--החלו זרבבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוים, וכל הבאים מהשבי ירושלם, ויעמידו את הלוים מבן עשרים שנה ומעלה, לנצח על מלאכת בית יהוה. {פ}

אב:   שריה  

אחים מאב ואם:   עזרא  

ילדים:   יהושע  


תוספות ותגובות