עזרא

מאת: אראל

קוד: עזרא סופר

 

  1. עזרא ז1: ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסתא מלך פרס--עזרא, בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה. בן שלום בן צדוק, בן אחיטוב. בן אמריה בן עזריה, בן מריות. בן זרחיה בן עזי, בן בקי. בן אבישוע, בן פינחס בן אלעזר, בן אהרן הכהן, הראש.
  2. נחמיה ח1: ויאספו כל העם, כאיש אחד, אל הרחוב, אשר לפני שער המים; ויאמרו, לעזרא הספר--להביא את ספר תורת משה, אשר צוה ה' את ישראל.

אב:   שריה  

אחים מאב ואם:   יהוצדק  


תוספות ותגובות