הבל

מאת: אראל

קוד: הבל

 

  1. בראשית ד 2: ותסף [חוה] ללדת את אחיו [של קין] את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה.

אב:   אדם  

אם:   חוה  

אחים מאב ואם:   קין    שת  


תוספות ותגובות