חוה

מאת: אראל

קוד: חוה

 

שם נוסף: האשה

  1. בראשית ב 22: ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם.
  2. בראשית ב 20: ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי.
  3. בראשית ג 1: והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן.

איש:   אדם  

ילדים:   קין    הבל    שת  


תוספות ותגובות