דבורה

מאת: רענן

קוד: דבורה

 

  1. שופטים ד 4: ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שפטה את ישראל בעת ההיא.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים למנהיגים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   ענת    זמרי    גינת    נמשי    רמליהו    אלה    יביש    חכליה  

איש:   לפידות  

דבורה שייך גם כן לקבוצת:   אנשים ששפטו את ישראל  


תוספות ותגובות