אדניה

מאת: רענן

קוד: אדניה

 

שם נוסף: אדניהו

  1. שמ"ב ג 4: והרביעי אדניה בן חגית והחמישי שפטיה בן אביטל.
  2. מל"א א 8: ...אדניהו.

אב:   דוד  

אם:   חגית  


תוספות ותגובות