כפילויות במציאות

קוד: כפילויות במציאות בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

מבקרי המקרא אוהבים לטעון, שהתנ"ך מורכב מקטעים הלקוחים ממקורות שונים. אחת ההוכחות שהם מביאים לדבריהם היא העובדה, שבתנ"ך ישנן כפילויות - סיפורים דומים עם הבדלים קטנים. הם טוענים שמדובר בגרסאות שונות של אותו אירוע.

בדף " הבדלים2" הראינו, שבדרך-כלל ההבדלים בין הסיפורים הם הגיוניים, ומתאימים להנחה, שמדובר כאן באירועים שונים.

בדף זה נראה, שהכפילות אינה מעידה על גרסאות שונות לאותו אירוע, שכן גם בדור שלנו התרחשו אירועים דומים מאד, בהפרשי-זמן קצרים. אם, בעוד 1000 שנים, יהיו אנשים שיחשבו באותה שיטה של מבקרי המקרא - הם בוודאי יגידו, שספרי ההיסטוריה המספרים על התקופה שלנו מכילים גרסאות שונות של אותו אירוע...

הנה כמה דוגמאות:

תגובות