האם זה טוב לכעוס?

קוד: ביאור:קהלת ז3 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

רוב הפסוקים בספר קהלת מדברים בגנותו של הכעס:
פסוק אחד אומר, לכאורה, דבר הפוך:
אולם, נראה לי שיש לפרש פסוק זה, על-פי הפסוק הסמוך:
כעס בפסוק 3 מקביל ל גערת חכם בפסוק 5, ו שחוק בפסוק 3 מקביל ל שיר כסילים בפסוק 5;

לפי זה, הפסוק "טוב כעס משחוק", אין משמעו "עדיף שתכעס ולא תצחק", אלא "עדיף שיכעסו עליך מאשר שיצחקו איתך"; עדיף לך להיות עם אנשים שמותחים עליך ביקורת, ואפילו קצת כועסים עליך לפעמים, מאשר להיות עם אנשים שאומרים לך "תעשה מה שאתה רוצה, העיקר שתיהנה מהחיים". "כי ברע פנים ייטב לב" - כי כשכועסים עליך, הדבר גורם לך לחשוב מחדש על דרכך ועל מעשיך; הלב (= מקום המחשבות) שלך נעשה טוב יותר.

לפסוק זה יש משמעות מיוחדת בחיי נישואין: לפעמים האישה שומרת בלב הרבה רגשות שליליים כלפי בעלה (או להיפך), ואינה כועסת, במקום לכעוס היא צוחקת ומחייכת כאילו הכל בסדר, ואז באה יום אחד ואומרת "החלטתי להיפרד", ובעלה מקבל הלם. במצב זה, טוב כעס משחוק - עדיף שתכעס, כדי שיידע שיש בעיה וינסה לפתור אותה, או לפחות שיהיה מוכן נפשית לפרידה.

וכך פירש רש"י: "טוב כעס משחוק - מי שרודפת מדת הדין אחריו - אל יצטער;
טוב היה להם לדור המבול אם הראה הקב"ה פנים זעומות על עבירות שבידם, משחוק ששחק עמהם; שאילו הראה להם קימעא רוע פנים, היו חוזרים למוטב;
טוב היה לאדוניהו אם עצבו אביו על כל עבירה שהיה עושה, משחוק שהראה לו, ובסוף נהרג עליו:
ייטב לב - יהפוך לב האדם להטיב דרכיו."

ראו גם:

תגובות