לב חדש, רוח חדשה

קוד: לב חדש - רוח חדשה בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

כמה פסוקים בתנ"ך מדברים על לב חדש ועל רוח חדשה. בפסוקים אלה, הלב החדש תמיד קודם לרוח החדשה, כי הלב הוא הכלי שבו שוכנת הרוח: קודם צריך לתת לאדם לב חדש, ורק אז אפשר לשים בקרבו רוח חדשה:

בשני פסוקים בספר יחזקאל, ה"ניתוח" הזה מתואר בפירוט רב יותר:

קודם ה' ייתן לבני ישראל לב חדש, ואז ישים בו רוח חדשה, ורק אז יסיר מקרבם את לב האבן וייתן להם לב בשר. מה משמעות הכפילות הזאת?

1. ייתכן שהחצי השני של הפסוקים בא לפרט את החצי הראשון ולהסביר את מהות הלב החדש שייתן ה' לבני ישראל - הוא יהיה "לב בשר", לב רגיש יותר מ"לב האבן" שיש להם עכשיו. אבל לפי פירוש זה לא היה צורך בכפילות - היה אפשר להגיד "והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ורוח חדשה אתן בקרבכם".

2. אולי ה' לא יעקור לבני ישראל את הלב הישן (לב האבן) מייד, כי אז הם יישארו בלי לב וימותו; אלא, קודם כל הוא "ישתיל" להם לב חדש (באופן זמני) וישים בו רוח חדשה, ורק לאחר מכן הוא יעקור להם את הלב הישן (לב האבן), ישתיל להם לב בשר (הלב הקבוע), ויעביר לתוכו את הרוח החדשה. אבל לפי פירוש זה חסר התיאור של השלב האחרון בניתוח - העברת הרוח מהלב הזמני ללב הקבוע...

3. ייתכן שהפסוקים מתייחסים לציור שמצייר את האדם יש שני לבבות (שאחד מסמל את היצר הטוב והשני מסמל את היצר הרע, כדברי חז"ל): לבני ישראל באותו זמן לא היה בכלל יצר טוב, ויצר הרע שלהם היה קשה כמו אבן. ולכן, ה' צריך לתת להם לב חדש שישמש כיצר הטוב, ואז לעקור את יצר הרע שלהם שהפך לאבן, ולתת להם יצר רע חדש - שיהיה עשוי מבשר. לפי פירוש זה, גם בעתיד יהיה יצר רע, רק שהוא יהיה רך יותר, ויהיה קל יותר להתגבר עליו. ראו לב - לבב.

תגובות