מעגלים ישרים?

קוד: מעגלים ישרים בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

ישר ו עגול הם שני הפכים - אז איך ייתכן שבשלושה פסוקים הם מופיעים כתיאורים לאותו הדבר?:

1. יש אומרים, שהמילה מעגל בלשון המקרא אין משמעה "קו סיבובי", אלא "קו כלשהו", שיכול להיות גם ישר;

2. יש אומרים, שהמילה ישר בלשון המקרא אין משמעה "קו לא עקום" אלא "הקו הקצר ביותר המגיע מנקודה לנקודה"; בגיאומטריה אוקלידית, הקו הקצר ביותר העובר בין שתי נקודות הוא אכן קו לא עקום, אך במציאות זה לא תמיד כך, לפעמים הדרך הקצרה ביותר היא דווקא דרך כביש עוקף ומעגלי, ולכן יכול להיות "מעגל" שהוא "ישר".

3. אך לדעתי, אפשר לפרש את שני המושגים במשמעותם המקובלת: מעגל הוא אכן קו סיבובי, וישר הוא אכן קו ישר - אך לא דווקא באותו כיוון. הדרך יכולה להיות מעגלית בכיוון האופקי שבו מתקדמים, וישרה בכיוון האנכי, כלומר מישורית, ללא בליטות ומהמורות. דרך ישרה היא דרך סלולה, מפולסת, חלקה, שאין בה מכשולים - אך המסלול יכול גם להיות מעגלי.

ובנמשל:

הועתק לביאור משלי ד11.

תגובות