פך - קרן

קוד: פך - קרן בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אראל

אל:

יש מלכים שנמשחו בשמן מתוך פך, ויש מלכים שנמשחו בשמן מתוך קרן. ניתן להבדיל ביניהם על-פי דבריהם של חכמי התלמוד (מגילה יד., הוריות יב.) על הפסוק: "

(שמואל א ב) ותתפלל חנה ותאמר: עלץ לבי בה', רמה קרני בה' -
רמה קרני ולא רמה פכי:

דוד ושלמה, שנמשחו בקרן, נמשכה מלכותן:


שאול ויהוא, שנמשחו בפך, לא נמשכה מלכותן:
"

ראו גם:  מנהג ההמלכה המשולשת

תגובות