נמס לב - נע לב

קוד: ביאור:ישעיהו ז2 בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אראל

אל:

"לב נמס" הוא ביטוי מקובל בלשון המקרא לתאר פחד. אולם פסוק אחד משתמש בביטוי אחר - הפסוק המתאר את פחדו של אחז מלך יהודה מפני הארמים:

ויש הבדל בין שני הביטויים: הביטוי "לב נמס" מתאר פחד שמביא לייאוש, פחד שמוציא לאדם את כל הרצון לעשות משהו כדי להינצל. במקומות רבים נזכר ביטוי זה יחד עם ביטויים אחרים שקשורים לחולשה או לחוסר-אונים:

אבל הביטוי "לב נע" מתאר פחד שמביא לפעולה מוגזמת בעוצמתה; במקרה של אחז מלך יהודה, הפחד מפני ארם הביא אותו לכרות ברית עם מלך אשור, לשלוח לו שוחד ולחקות את הפולחן האלילי שלו (ע' מל"ב טז 7-18).

ההבדל הזה נובע מהציור המקובל בלשון התנ"ך, המצייר את הלב כאיבר המכיל רוח:

פסוקים נוספים עם הביטוי "לב נמס"

תגובות