אישון = חור שחור באמצע העין או באמצע הלילה

קוד: אשן= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

המילה אישון מופיעה בתנ"ך בשני הקשרים:

א. בקשר לעין - "אישון העין" הוא משל לדבר ששומרים עליו היטב:

ב. בקשר לחושך:
מה הקשר בין המשמעויות?

1. ייתכן שהמשמעות המקורית היא חושך, ואישון העין נקרא כך משום שהוא שחור וחשוך (רש"י על תהלים יז8, משלי ז2).

2. ייתכן שהמשמעות המקורית היא איש קטן (סיומת וֹן מציינת הקטנה, כמו שבת - שבתון): אישון העין נקרא כך, כי כאשר אדם מסתכל לתוך עיני רעהו, הוא רואה שם דמות מוקטנת של עצמו, והוא נראה כמו איש קטן = אישון (רד"ק בספר השורשים, שורש איש; מצודת דוד משלי ז2); ואישון לילה נקרא כך, כי באמצע הלילה קשה מאד לראות אנשים ברחוב, אפשר לראות אותם רק בדוחק ומקרוב (הגר"א משלי ז9).

3. ייתכן שהמשמעות המקורית היא אמצע: אישון העין נקרא כך כי הוא באמצע העין, ואישון לילה נקרא כך כי הוא באמצע הלילה (ראיתי ב'דעת מקרא' על משלי ז2).

4. וייתכן שהמשמעות המקורית היא עין, ואת הפסוקים המדברים על חושך יש לפרש אחרת:

פירושים נוספים

רמי ניר, 06.07.2007: אמנם בימי קדם לא התכתבו והעשירו מידע באמצעות אינטרנט, אולם ללא ספק כל "חכמי קדם" ידעו סודות חיים:
  • "אישון עין" הוא מעין "חור שחור" (מתכווץ ומתרחב), ודרכו עובר האור ומעביר מידע מן הסביבה החיצונית אל מוח האדם. כלומר, אין "חכמה" למי שאינו שומר על "אישון עינו".
  • "אישון לילה" הוא מעין "חור שחור" של מידע חסר בזמן קריטי, כלומר אין "חכמה" למי שאינו נשמר ב"אישון לילה".

תגובות