מענה רך = תשובה המביעה הסכמה חלקית

קוד: מענה רך= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

דבר רך הוא דבר המושפע בקלות מכוחות חיצוניים; לפי זה, מענה רך הוא תשובה שמושפעת מדברי הצד השני, תשובה שמביעה הסכמה מסויימת עם הצד השני:

תגובות