הדף = דחף החוצה

קוד: הדף= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

מילים רבות מופיעות גם בלשון התנ"ך וגם בימינו, אך יש להן משמעות שונה. דוגמה אחת למילה כזאת היא הפועל "הדף". הפועל "הדף" בימינו מתייחס לפעולה שהמגינים עושים לתוקפים - כמו למשל בכדורגל "השוער הדף את הפנדל". אך בתנ"ך הפועל "הדף" מתייחס פעמים רבות גם לפעולה שעושים התוקפים (בדרך-כלל פעולה של דחיפה החוצה), כמו למשל:

וכך גם, כנראה:

רק במקום אחד אפשר לפרש "הדף" במשמעות קרובה לזו של ימינו:

הדף - דחה

ע"פ מלבי"ם (משלי י3, בשם רש"ף):

  • הפועל "דחה" מציין דחיפה בכוח, דחיפה של דבר המחובר למקומו בחזקה;
  • והפועל "הדף" מציין דחיפה בקלות, בחיפה של דבר רופף וחלש, "כעלה נִדָּף".

פסוקים נוספים

  • משלי י3: "לא ירעיב ה' נפש צדיק, והות רשעים יהדף" (פירוט)
  • איוב יח18: " יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו"


תגובות