תמימות - מצוה או הבטחה?

קוד: תמימות - מצוה או הבטחה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

למחיקה - ראו:

תגובות