מים עד נפש = הצרות גברו עד שכמעט גרמו למותנו

קוד: מים עד נפש בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון המקרא, הביטוי "באו מים עד נפש" מציין הגעה אל סף המוות, כמו בפסוקים:

על-פי הפירוש המקובל, נפש = חיים, ומשמעות הביטוי היא שהצרות והסכנות (הנמשלות למים) מכסות את החיים;

אך יש שפירשו את הביטויים בצורה מוחשית יותר - נפש = גרון או אף או פה, ואז משמעות הביטוי "מים עד נפש" משמעו שהמים מגיעים אל המקום שבו הם גורמים לאדם לטבוע.

תגובות