רקד = קפץ ודילג

קוד: רקד= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

[ע"פ תמר וגלעד ביר]

בלשון ימינו, רקד משמעו - יצא במחול.

אך בלשון המקרא, נראה לי שעיקר משמעו - קפץ ודילג ("ושעירים ירקדו שם", "ההרים רקדו כאילים" - מישהו ראה פעם שעיר או איל יוצאים במחול?).

גם בלשון חכמים - "הרקדה" משמעה הקפצת גרעיני חיטה כדי לנקותם.

ע"ע: ההרים רקדו כאילים.

וע"פ ד"ר מנחם צוקר, הריקוד בתקופה הקדומה היה קשור לפולחן אלילי, ולכן בספרים העתיקים יותר לא משתמשים בפועל "רקד" אלא בפעלים אחרים כמו "כרכר", "חולל" וכו'.

עפר_ואפר (מתוך דיון בפורום עצכ"ח): כמדומני שבחלק מהחתונות היום אפשר לראות היטב שקיפוץ ודילוג הוא בהחלט ריקוד. ושמא מחולות הן סוג מסוים של ריקוד - במעגל. בדברי הימים כתוב בפי' שדוד היה "מרקד ומשחק", והוא ודאי התכוון לרקוד מעין היום, לא לקפץ כמו הר.

תגובות