שיח = צמח שוטה

קוד: שיח= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון ימינו, שיח הוא "עץ נמוך" / "צמח רב-שנתי מעוצה בלי גזע"; אך בלשון המקרא שיח הוא צמח שגדל במקומות נטושים - במדבר או בשדה לא מעובד:

תגובות