שטיה = סטיה שהיא שטות

קוד: סטה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

בלשון המקרא מופיע השורש שטה בשׂי"ן שׂמאלית. השורש דומה לשני שורשים:

הוא נקרא כמו השורש סטה, שמשמעו - בלשון המקרא כמו בלשון ימינו - יציאה מהדרך, ובפרט - יציאה מדרך היושר והאמת:

אך הוא נכתב כמו השורש שטה בשי"ן, שמשמעו - בלשון התלמוד - שיגעון:

ניתן לפרש את הפסוקים הכוללים שורש זה בשילוב של שתי המשמעויות:

הקשר בין יציאה מדרך הישר לבין שגעון

ישנן שתי דרכים לקשר בין המשמעויות של השורש שטה:

1. השוטה (המשוגע) הוא אדם שהתנהגותו סוטה וחורגת מאופן ההתנהגות המקובל: "שטה - לסור מן הדרך... וכעין זה שטה בארמית: לסור מדרך השכל" (רש"ר הירש על במדבר ה12).

2. הסוטה מדרך הישר הוא שוטה (משוגע). כך פירשו חז"ל בכמה מקומות:

מילים קרובות

ישנן מילים שאותיותיהן קרובות לשורש שטה, ומשמעותן קרובה או הפוכה:

שטן = המנסה לגרום לאדם לסטות ולהיות שוטה.

שיטה = שורה ישרה (למשל בספר תורה), ובהשאלה - דרך מסודרת. שוטה הוא אדם היוצא מהשיטה (ע"פ רד"ק בספר השורשים), כמו שהפועל שירש משמעו "עקר את השורש" (ראו גם: פעלים נוספים שיש להם משמעויות הפוכות, שורשים שמשמעותם בארמית הפוכה ממשמעותם בעברית).

שוטר = אדם שתפקידו לשמור על השיטה, ולהעניש את האנשים הסוטים ממנה, והוא עושה זאת בעזרת שוט.

שיטים = שם מקום, שבו ישראל התנהגו כמו שוטים, סטו ממצוות ה' ונצמדו לבעל פעור (במדבר כה, במדבר רבה כ). ראו:


תגובות