> >>
> >
>> >

= , ,

: = "

:

:

:

-

שׁשׁ , 4: "וּ : שׁ, שׁשׁ, כּתּ, ", 7: "וּ שׁ שׁשׁ כּתּ וֹ".   . , :

- .

-

" -. :

- " " :

 • 16: "יּוֹ תּשׁשׁ כּ שׂיּוֹ דּ"
 • 1: "שּׂ וּ יּוֹ תּשׁשׁ כּ שׁדּ בּיִ בּוֹ כּתּ וֹ"
 • 14: "יּוֹ תּשׁשׁ כּ שׁדּ זּ"
 • 8: "בּוּ תּשׁבּ יּוֹ תּשׁשׁ"
 • 22: " שׁשׁ מּ בּיּ אַ שׁשׁ שׁ תּוֹ שׁשׁ שׂ שׁבּ כּיּ"
 • 49: "וֹשׁ [] יּוֹ תּשׁשׁ זּ , כּ [] יּוֹ בּוֹ גּ" ( " " ).
, (), :
 • 3: "יּ וֹ תּשׁשׁ לּ '; יּ , יּ אָיּ בּאָ שׁשׁ, יּתּ שׂהּ יּ בּהּ וֹ מּ תּשׁשׁ לּ '" ().
, :
 • - , (" , , " 6);
 • - , ;
 • - . Tartessos, " " ( 1-3);

-

- :
 • 20: "טּוּ תּשׁשׁ שׁ שׁ שׁבּ יִוּ בּלּוּ",   13.
 • 9: " נּ אַבּ וֹנּ כּוּ וֹ כּוּ וֹ כּוּ וּ וֹנּ כּ תּשׁשׁ"
, (" , " ", , ' 168-169):
 • - china - ;
 • - "" ();
 • - ();
 • .

, ':
 • 19: "שׂתּ וֹ, שׁלּתּ פּ גּוֹיִ - תּשׁשׁ פּוּ וּ שׁ שׁ תּ , שׁ שׁוּ שׁ וּ כּוֹ, גּוּ כּוֹ בּגּוֹיִ";
, ', (, , ) - " - = .