אם יש את נפשך = רק אם אתה באמת רוצה

קוד: אם יש את נפשך= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בימינו, כשאדם מציע לרעהו מתנה או עזרה גדולה, נהוג להשיב לו " אתה לא חייב", "רק אם אתה באמת רוצה", "רק אם בא לך". בלשון המקרא משתמשים בביטוי אם יש את נפשך. המושג נפש מציין את הרצונות והתאוות החומריים, והביטוי אם יש את נפשך משמעו "רק אם אתה רוצה":


תגובות