האם נביא יכול לשנות את התורה?

קוד: האם נביא יכול לשנות את התורה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: מחברים שונים

אל: לא גמור

תגובה ל: איך מזהים נביא אמת שנכתבה ב14:30:33  23.03.2005


[מתוך דיון בפורום " דרישת האלהים באמצעות חקר המקרא "]

על-פי רמב"ם, הנביא צריך לנבא בהתאם לתורה, לא להכחיש את התורה ולא לבטל או להוסיף מצוות: "לפיכך אם עמד נביא ועשה אותות ומופתים גדולים, וביקש להכחיש נבואתו של משה רבנו--אין שומעין לו ; ואנו יודעין בייחוד שאותן האותות בלט וכישוף הן, לפי שנבואת משה רבנו אינה על פי האותות כדי שנערוך אותות זה לאותות זה, אלא בעינינו ראינוה ובאוזנינו שמענוה, כמו ששמע הוא...".

צחי: "המפרשים מסבירים שהוא לא יכול לסתור את דברי משה מפני שלא יכול לקום נביא גדול יותר ממשה, וכמו כן, הוא לא יכול לסתור דברים שאזני כל ישראל שמעו בהר סיני. כלומר, נבואה של צד שני לא יכולה לסתור נבואה שצד הראשון זכה לה.
לענ"ד, טיעונים אלו אינם מספקים, מפני שהדבר מצמצם את ה' לתורתו. ה' הבטיח שהברית עם ישראל היא לעולם, ויש לסמוך על הבטחתו, אבל התורה משמעותה ההוראה של ה', ומי אמר שהדברים שה' אמר בסיני אינם יכולים להשתנות.
לענ"ד הם אמנם לא ישתנו, אבל אסור לצמצם את יכולתו של ה'. יתכן מאד שיבוא נביא ויומר לנו לדוג' שהשמיטה תהיה מעכשיו כל 5 שנים, מסיבות רוחניות שהשתנו שאיננו מבינים בהם, או לדוג' שעל-פי חמישה עדים יקום דבר, ולא שנים כפי שכתוב בתורה. הכל אפשרי, אבל עד שזה לא נעשה ודבר ה' היחיד שיש בידינו הוא התורה שבכתב אז שומעים לתורה.
אבל אף פעם לא נאמר שצריך לשמוע בקול התורה, אלא תמיד נאמר שצריך לשמוע בקול ה', מפני שהמושג תורה הינו מושג מעורפל ביותר
".

אראל: "המגבלה שאסור לנביא לשנות את התורה, לא באה "לצמצם את ה' לתורתו", אלא להגן על קיום התורה מפני קוסמים שעלולים להתחזות לנביאים. עם כל הבדיקות והחקירות, תמיד יש חשש שיבוא קוסם ויצליח להטעות את כולנו, ישכנע אותנו שהוא נביא, ויבטל את כל התורה (כמו שעשו ישו ומוחמד). ולכן צריך לקבוע גבול מסויים שאינו מתבטל".

צחי: "אבל התנאי הזה לא מופיע בתורה. כמו כן, כיצד תדע להגדיר מה היא תורה?
ברור שאם יבוא נביא וישנה עיקרים גדולים בתורה, אז יבדקו אותו מכל הכיוונים וגם ה' יצטרף לסייע בידו לשכנע את העם.
כך במקרה של משה, ראינו שרק המופתים של הנחש והיד המצורעת נקראות אותות, ואילו שפיכת מי היאור על הארץ אינה קרויה אות, וה' מכיר בכך שיתכן ששני האותות הראשונים לא בהכרח חייבים לשכנע, אך שפיכת מי היאור כן?!!
נראה שהתשובה לכך היא ששפיכת מי היאור אינה אות מופת, אלא הוכחה לוגית שאין לעם מה לעשות במצרים, מפני שהאליל המצרי שככל הנראה גם ישראל האמינו בו, אינו מביא לחיים אלא למוות.
אני סומך על ה' שיתן לנביא את הכלים המתאימים לשכנע אותנו בעניינים אלו, אבל חשוב להבין שתיאורתית זה אפשרי, ונביא יכול בהחלט לומר שתנורו של עכנאי טהור, ואם הוא אומר זאת לא צריך לשמוע לקול החוכמולוגים
"

נכספהנפשי: "לגבי הרמיזה האחרונה של ZACHIZ, אני מפנה לאשכול העוסק גם ב-"תנורו של עכנאי", שם תובהר כוונתו למי שלא מבין: http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=831568 .
וכעת לדבר חשוב אחר שאמר ZACHIZ: "אני סומך על ה' שיתן לנביא את הכלים המתאימים לשכנע אותנו בעניינים אלו, אבל חשוב להבין שתיאורתית זה אפשרי"
אני חושב שזה מסכם גם את עמדתי בנושא.
ניראה לי שאי אפשר לתת מירשם ודאי לזהות נביא אמת - כל מירשם כזה פותח פתח לזיופים!
אבל אכן ניראה לי שאפשר להשתכנע על נביא שהוא נביא אמת - זאת כיוון שלפי תיאורי התנ"ך אני יכול להבין איך זה היה משכנע שנביא כמו משה הוא נביא אמת למשל, או איך למשל אברהם משתכנע (בשלבים) שה' הדובר אליו הוא אל אמת שופט כל הארץ.
אני חושב גם שהשתכנעות זו איננה ודאות אובייקטיבית, שכן אין ודאות אובייקטיבית בשום דבר בחיינו. אני חושב שתנאי להשתכנעות זו היא רצון טוב:
1. הכרה במגבלתינו האנושית לדעת מה טוב ומה רע לעשות.
2. תקוה לאלוהים אשר יודע מה טוב באופן הנשגב מבינתנו, שיורנו דרכיו.
אלו הם תנאים הכרחיים לדעתי להשתכנעות בנבואה, אבל כמובן שהם לא מספיקים. דרוש גם מנגנון ביקורתי שגורם לאדם תמיד לחפש מיהו באמת אלוהים ומהי כוונתו האמיתית. צריך מדי פעם לפקפק בהבנתנו על מיהו אלוהים ומהי כוונתו, אחרת עלולים להתקע באשליה אלילית.
יחד עם זאת צריך להקדיש גם זמן ליישם את מה שהבנו. כלומר, איזון בין חיפוש ליישום.
אני מאמין שזו השיטה הרצויה בעיני ה', כיוון שהיא הכי כנה ואחראית. אם נידבוק בשיטה זו, אני מאמין שכאשר ה' ישלח לנו נביא, נחליט את ההחלטה הנכונה
"

כישרית: "לדעתי נבואה אמיתית כוללת לא רק מילים והוראות, אלא גם את הכלים להבין את משמעותם, ואת היחס שלהם להוראות קודמות.
ואם עדיין לא מבינים, נראה לי שאם יש שתי נבואות סותרות זו את זו, באיזשהו שלב צריכים להשתמש בשיפוט אנושי שלנו, עם כל המגבלות שלו
".

תגובות